CBC     Najam autobusa, minibuseva i kombija u Hrvatskoj

A+
 A-

EU Projekti


Europska unija


Europski strukturni i investicijski fondovi


Operativni program - Konkurentnost i kohezija

Naziv projekta

"Unaprjeđenje poslovne web stranice i optimizacija sadržaja"
šifra projekta KK.03.2.1.17.0171

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućiti će unapređenje mrežne stranice postavljene na domeni https://www.charterbuscroatia.com

Izrada rješenja bila je podijeljena na sljedeće aktivnosti: Analiza zahtjeva; Dizajn modula za pretraživanje baze podataka; Izrada i prilagodba funkcionalnosti tražilice; Prilagodba vizualnog identiteta; Izrada dokumentacije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja

Specifični ciljevi projekta jesu:

  1. Poboljšanje prisutnosti Prijavitelja na tržištu
  2. Povećanje vidljivosti usluge
  3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj

Realizacija projekta imat će bitan utjecaj na jačanje tržišne pozicije te na vidljivost i dostupnost ponude usluga rezervacijskog servisa. Kroz predstavljanje sadržaja na hrvatskom i engleskom jeziku, pristupačnost za osobe s poteškoćama u čitanju i motoričkim poteškoćama te kroz prilagodbu pregleda stranice za tablete i mobilne telefone u značajnoj će se mjeri unaprijediti prisutnost tvrtke na tržištu.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju funkcionalnosti tražilice a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih prijevoznika čija će vozila biti uključena u tražilicu. Dodatna vrijednost projekta ogleda se u činjenici da se sadržaj na web stranici biti dostupan osobama s poteškoćama čime se potiče njihova integracija i sudjelovanje na tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.000,00 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 72.000,00 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 50.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

11.10.2018. – 11.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@charterbuscroatia.com

Linkovi