CBC     Najam autobusa, minibuseva i kombija u Hrvatskoj

A+
 A-

EU Projekti


Europska unija


Europski strukturni i investicijski fondovi


Operativni program - Konkurentnost i kohezija

Naziv projekta

"Nabavka specijaliziranog IKT rješenja namjenjenog unaprjeđenju poslovanja"
šifra projekta KK.03.2.1.19.0674

Kratki opis projekta

Prijavitelj uz postojeće funkcionalnosti rezervacijskog sustava, želi razviti i implementirati nova softverska rješenja koje će biti potpora postojećem poslovnom procesu rezervacije i prodaje autobusnih kapaciteta, a uz to omogućiti i dodatne funkcionalnosti kako Prijavitelju tako i njegovim kupcima i dobavljačima.

Izrada rješenja bila je podijeljena na sljedeće aktivnosti: Analiza zahtjeva; Dizajn modula za pretraživanje baze podataka; Izrada i prilagodba funkcionalnosti tražilice; Prilagodba vizualnog identiteta; Izrada dokumentacije.

Nova rješenja bi trebala pomoći managementu u upravljanju čitavim procesom rezervacije i prodaje kapaciteta te zakupa kapaciteta od dobavljača, ali i značajno olakšati poslovanje dobavljačima (autobusnim prijevoznicima) te ključnim kupcima (turističkim agencijama).

Nova poslovna rješenja trebala bi pomoći Prijavitelju da ostvari povećanje produktivnosti i poveća opseg pružanja usluga povećanjem broja funkcionalnosti i pogodnosti, a s druge strane povećanjem funkcionalnosti i pogodnosti koje partneri mogu koristiti u sklopu rezervacijskog sustava, značajno povećati atraktivnost samog rezervacijskog sustava. Ovo unaprjeđenje ima za cilj povećati tržišnu zastupljenost rezervacijskog sustava na ukupnom tržištu slobodnog/povremenog cestovnog prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj, te tržišno pozicioniranje u zemljama regije.

Prijavitelj ovim projektom planira implementirati i integrirati različita IKT rješenja i to:

 1. Poslovno rješenje za korisnike
 2. Poslovno rješenje za auto-prijevoznike
 3. Prilagodba Web GIS geoportala za korištenje na mobilnim uređajima

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Prilagodba Web GIS geoportala za korištenje na mobilnim uređajima:

 1. optimizaciju i unaprjeđenje pet poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja
 2. integraciju poslovnih funkcija kroz razvoj dvaju poslovnih rješenja (nabava - prodaja)
 3. učinkovitija organizacija tijeka rada kroz kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima
 4. poboljšanje interakcije s korisnicima i dobavljačima (uvođenjem značajno većeg broja pogodnosti i funkcionalnosti u samom rezervacijskom sustavu)
 5. poboljšanje tržišnog položaja poduzeća kao rezultat povećanog korištenja i atraktivnosti samog rezervacijskog sustava

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećanje bruto dodane vrijednosti po zaposleniku za više od 20%;
 • Rast prihoda od prodaje za više od 30% dvije godine nakon završetka projekta u odnosu na 2017. godinu;
 • Povećanje broja zaposlenih;
 • Smanjenje režijskih troškova poslovanja
 • Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 681.250,00 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 545.000,00 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 299.695,50 HRK

  Razdoblje provedbe projekta

  15.10.2029. - 05.07.2021.

  Kontakt za više informacija

  e-mail: simekl@charterbuscroatia.com

  Linkovi


  Naziv projekta

  "Unaprjeđenje poslovne web stranice i optimizacija sadržaja"
  šifra projekta KK.03.2.1.17.0171

  Kratki opis projekta

  Realizacija projekta omogućiti će unapređenje mrežne stranice postavljene na domeni https://www.charterbuscroatia.com

  Izrada rješenja bila je podijeljena na sljedeće aktivnosti: Analiza zahtjeva; Dizajn modula za pretraživanje baze podataka; Izrada i prilagodba funkcionalnosti tražilice; Prilagodba vizualnog identiteta; Izrada dokumentacije.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta

  Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja

  Specifični ciljevi projekta jesu:

  1. Poboljšanje prisutnosti Prijavitelja na tržištu
  2. Povećanje vidljivosti usluge
  3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj

  Realizacija projekta imat će bitan utjecaj na jačanje tržišne pozicije te na vidljivost i dostupnost ponude usluga rezervacijskog servisa. Kroz predstavljanje sadržaja na hrvatskom i engleskom jeziku, pristupačnost za osobe s poteškoćama u čitanju i motoričkim poteškoćama te kroz prilagodbu pregleda stranice za tablete i mobilne telefone u značajnoj će se mjeri unaprijediti prisutnost tvrtke na tržištu.

  Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju funkcionalnosti tražilice a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih prijevoznika čija će vozila biti uključena u tražilicu. Dodatna vrijednost projekta ogleda se u činjenici da se sadržaj na web stranici biti dostupan osobama s poteškoćama čime se potiče njihova integracija i sudjelovanje na tržištu rada.

  Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.000,00 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 72.000,00 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 50.000,00 HRK

  Razdoblje provedbe projekta

  11.10.2018. – 11.10.2019.

  Kontakt za više informacija

  e-mail: info@charterbuscroatia.com

  Linkovi