CBC     Najam autobusa, minibuseva i kombija u Hrvatskoj

A+
 A-

KontaktCBC d.o.o.
Sv. Roka 5A, 10000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: info@charterbuscroatia.com
Tel/Fax: +385 1 660 9827

Matični broj: 080902175
OIB: 02284592722Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu; Tt-14/6904-2
Iznos temeljnog kapitala društva:
20.000,00 kn iznos uplaćen u cijelosti